Wakacje

Terminy i ceny imprez wakacyjnych 2017r.

Informacje ogólne

Przyjęcie na obóz dziecka i jego odbiór ,  może odbyć się tylko i wyłącznie w obecności Rodzica lub Opiekuna Prawnego dziecka.

Rodziców i Opiekunów Prawnych dzieci, zapisywanych na nasze obozy, kolonie i półkolonie prosimy o dostarczenie najpóźniej do dnia rozpoczęcia  zajęć wypełnionych druków,  dostępnych pod linkiem

 • zaświadczenia rodziców o umiejętności pływania dziecka oraz zgodę rodziców na uprawianie żeglarstwa:
 • oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
 • karty wypoczynku dziecka  – proszę wypełnić rozdział II

Lista rzeczy do zabrania na obozy stacjonarne

Lista rzeczy do zabrania na półkolonie

W celu udzielenia informacji prosimy o kontakt  z Panią Pauliną Gomułą                                                                                                                                                                                  

mailowy – komandorhkz@op.pl lub telefoniczny tel. 515289884 od poniedziałku do piątku pomiędzy 1400, a 1700 

 

Półkolonie sportowo – żeglarskie dla dzieci w wieku 7-11 lat (żeglarstwo-judo-joga-kajaki) 
Miejsce: Klub Żeglarski Navigare Poznań-Kiekrz

od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-18:00

I    turnus 26-30.06.2017

II  turnus 03-07.07.2017

III turnus 10-14.07.2017

IV  turnus 17-21.07.2017

V     turnus 7-11.08.2017

VI turnus 14-18.08.2017

Półkolonie mogą trwać dowolną ilość dni, jednak należy pamiętać, że dzieci dochodzące w trakcie trwania turnusu nie rozpoczynają zajęć od początku lecz dochodzą do już istniejącej grupy.
Możliwość przywożenia dziecka wcześniej po uzgodnieniu indywidualnym.

Ceny:

Cena półkolonii w pełnym wymiarze turnusu, to  Cena – 680 zł*

Cena jednego dnia zajęć dla dzieci, to  

*-  cena obejmuje pobyt dziecka na turnusie wakacyjnym w określonych dniach, dwudaniowy obiad, napoje, opiekę wychowawców, zajęcia z żeglarstwa, zajęcia z jogi, zajęcia z judo oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Zaliczkę rezerwującą miejsce na danym turnusie w kwocie 200 zł prosimy wpłacać na konto podane w zakładce „kontakty”. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, rodzaj imprezy, oraz który turnus.
W przypadku rezygnacji z przyjazdu dziecka na kolonię zaliczka nie jest zwracana.

Przywiezienie dziecka, jak również odbiór może odbyć się tylko i wyłącznie przy udziale Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

W innym przypadku obowiązuje upoważnienie
(po uzgodnieniach indywidualnych z organizatorem)

 OBOZY ŻEGLARSKIE STACJONARNE   (z noclegiem)

Kolonie sportowo- żeglarskie  dla dzieci od 7 do 11 lat (żeglarstwo-judo-kajaki-joga )

Miejsce: K.S Navigare Poznań-Kiekrz  Rozpoczynamy zajęcia w poniedziałek 08:30 – 09:30, kończymy w piątek 16:00 – 18:00

I turnus 10-21.07 2017

II turnus 07-18.08.2017

Cena: 1680 zł

 

*-  cena obejmuje pobyt dziecka na turnusie wakacyjnym w określonych dniach, nocleg, całodzienne wyżywienie(3 posiłki),opiekę wychowawców, zajęcia z żeglarstwa, zajęcia z jogi, zajęcia z judo oraz gry i zabawy ogólnorozwojowe.

Zaliczkę rezerwującą miejsce na danym turnusie w kwocie 450zł prosimy wpłacać na konto podane w zakładce „kontakty”. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, rodzaj imprezy oraz który turnus.
W przypadku rezygnacji z przyjazdu dziecka na kolonię zaliczka nie jest zwracana.
Przywiezienie dziecka, jak również odbiór może odbyć się tylko i wyłącznie przy udziale Rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

W innym przypadku obowiązuje upoważnienie
(po uzgodnieniach indywidualnych z organizatorem)

Obozy szkoleniowe na stopień żeglarza jachtowego dla dzieci powyżej 14 lat
Miejsce: K.S Navigare Poznań-Kiekrz

I turnus 10-21.07.2017

Przyjazd od godz.08:30 – 09:30
Odbiór sobota do godz.10:00 dla osób niezdających egzaminu. Pozostałe osoby po zakończeniu egzaminu.

W systemie dojazdowym trzeba się liczyć z możliwością  końca zajęć   nawet po godz.21:00. Zalecamy potwierdzenie godziny odbioru telefonicznie.
Ceny: 1680 zł.*

Cena kursu podczas turnusów wakacyjnych w systemie dojazdowym wynosi zł**

UWAGA- ceny nie obejmują kosztów egzaminu i patentu.

Zaliczkę rezerwującą miejsce na danym turnusie w kwocie 450 zł prosimy wpłacać na konto podane w zakładce”kontakty”. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka,rodzaj imprezy oraz który turnus.
W przypadku rezygnacji z przyjazdu dziecka na kolonię zaliczka nie jest zwracana.

*- opcja obejmuje kurs żeglarski wg.wytycznych PZŻ, nocleg i wyżywienie przez okres trwania turnusu,

**- opcja bez noclegu z zapewnionym obiadem, zajęcia trwają od g.10.00 do godziny ustalonej na bieżąco w każdym dniu obozu,w zależności od odbywających się zajęć.
Możliwość wykupienia dodatkowego wyżywienia.

Opłata za egzamin – dla  dzieci i uczącej się młodzieży do lat 26 – 125 PLN

Opłata za patent –    dla  dzieci i uczącej się młodzieży do lat 26 –    25 PLN

KS Navigare nie pobiera opłat za egzaminy i patenty.

Procedura zapisu na egzamin opisana jest na stronie

Procedura uzyskania patentu opisana jest na stronie 

Przywiezienie dziecka, jak również odbiór może odbyć się tylko i wyłącznie przy udziale Rodzica lub Opiekuna Prawnego dziecka.

W innym przypadku obowiązuje upoważnienie

(po uzgodnieniach indywidualnych z organizatorem)

Obozy żeglarskie „zabawa pod żaglami”: dla dzieci w wieku 12-17 lat

Miejsce: K.S Navigare Poznań-Kiekrz

I turnus 10-21.07.2017

Początek poniedziałek od 08:30 – 9:30, zakończenie piąte 16:00 – 18:00

Obozy skierowane do dzieci w wieku od 12-17 lat, które posiadają patent żeglarski oraz dla dzieci w wieku 12-14 lat, które w świetle nowej ustawy nie mogą jeszcze zdobywać uprawnień żeglarskich.
Mogą się one odbywać także w systemie dojazdowym tj. zajęcia od godz.10:00 do 18:00 z zapewnionym obiadem, bez noclegu.
Metodyka zajęć nastawiona głównie na praktyczne aspekty żeglarstwa. Po przeszkoleniu z instruktorem młodzież żeglować będzie samodzielnie (tj.bez instruktora)na wyznaczonym akwenie m.in na jednostkach, na których nie miała okazji pływać podczas obozu szkoleniowego.
Flota jachtów będzie obejmować Omegi, katamaran, jachty regatowe.
Podczas obozu uzupełniana będzie wiedza praktyczna, jak również wyjaśniane będą aspekty teoretyczne.

Cena: 1680 zł

Cena obozu w systemie dojazdowym,to  zł*

*- opcja bez noclegu z zapewnionym obiadem, zajęcia trwają od g.10.00 do godziny ustalonej na bieżąco w każdym dniu obozu,w zależności od odbywających się zajęć.
Możliwość wykupienia dodatkowego wyżywienia.
(Lista rzeczy do zabrania na obozy stacjonarne:

– latarka

– notes i długopis,  uczestnicy obozów szkoleniowych duży zeszyt, kredki, ołówki

-kurtka przeciwdeszczowa z kapturem, spodnie przeciwdeszczowe najlepiej typu ogrodniczki

– czapka na słońce, czapka wełniana na dni zimne, rękawiczki do lin / mogą być rowerowe.

– krem z filtrem,

– klapki,

– obuwie typu trampki x 2

– 2 x ręcznik kąpielowy,

– kąpielówki/strój kąpielowy,

– lekkie kalosze

– 6 x majtki

– 6 x skarpetki

– 3 x długie spodnie

– 3 x krótkie spodenki/ 3 x sukienka,

– 2 x bluza z długim rękawem

– 3 x koszulka z krótkim rękawem,

– kosmetyczka,

– ewentualnie poduszeczka albo pluszaczek (jest pościel) .

 

Ze względu na ograniczone miejsce w pokoju prosimy zastosować się do wytycznych ilościowych.

W razie potrzeby dzieci wykonają samodzielne pranie 

 

(Lista rzeczy do zabrania na półkolonie:)

– latarka

– notes i długopis,

-kurtka przeciwdeszczowa,

– czapka na słońce,

– krem z filtrem,

– klapki,

-obuwie typu trampki,adidasy

– ręcznik kąpielowy,

– kąpielówki/ strój kąpielowy

– rzeczy na zmianę zależne od pogody, zarówno na zimno, jak i ciepło

– poduszeczka albo pluszaczek

 

Prosimy aby nie wyposażać dzieci w telefony komórkowe(możliwość kontaktu przez telefony opiekunów lub organizatorów w godzinach ok.21:00 oraz tablety, a także w różnego rodzaju gry elektroniczne (planszowe mile widziane).

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przywiezione przez dzieci na obóz!

Opis obozu szkoleniowego.

  Dzieci szkolą się się w zespołach 3-5 osobowych plus instruktor

Sprzęt szkoleniowy to jachty typu Omega, Venus z silnikiem przyczepnym, Viva 600, regatowy Majestic.

  Zakładając osiem godzin pływania dziennie z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia dziecko spędzi około 80 h w czasie zajęć na jachcie, w tym na samodzielnym dowodzeniu – pływanie pod nadzorem – 25 h
  Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, konsultacji zajmą około 30 h łącznie.
  Poza tym przewidziany jest czas na naukę własną zajęcia sportowe poza żeglarstwem.
  Ramowy program dnia – ulega modyfikacji w zależności od pogody, potrzeb szkoleniowych

– pobudka 0730
– śniadanie 0800
– początek I zajęć 0915
– przerwa obiadowa 1300
– początek II zajęć 1415
– przerwa kolacyjna 1800
– początek III zajęć 1845
– zajęcia własne 2100
– cisza nocna 2200
– gaszenie świateł 2230

Wszelkie zapytania dotyczące cen i zapisów prosimy kierować mailowo komandorhkz@op.pl
lub telefonicznie do Pani Pauliny Gomuły tel 515289884  14:00-17:00 od poniedziałku do piątku.

 

 

Komentowanie jest wyłączone