Egzaminy

Egzaminy

Zgodnie z treścią Ustawy o sporcie z 2010 roku

oraz Ustawy o żegludze śródlądowej z 2000 roku

Egzaminy na patent Żeglarza Jachtowego na terenie Klubu Żeglarskiego KS Navigare przeprowadza właściwy związek sportowy – PZŻ lub podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminów na podstawie                 rozporządzenia Ministra Sportu o uprawianiu turystyki wodnej                              i  rozporządzenia o podmiotach egzaminujących

 

System szkolenia PZŻ wraz z definicjami i opisem prawidłowych manewrów egzaminacyjnych  

Zakres wymagań egzaminacyjnych

Baza pytań na egzaminy organizowane przez PZŻ na patent ŻJ  

  1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;
  2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu  wynosi 50 zł.
  3. Opłaty określone w punktach 1 i 2 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%.
  4. Zapisy i opłaty egzaminacyjne przeprowadzane są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony PZŻ
  5. Po zdanym pozytywnie egzaminie opłata za patent wpłacana jest przez ubiegającego się o wydanie patentu bezpośrednio na konto PZŻ  zgodnie z procedurą opisaną pod linkiem 
  6. Klub Żeglarski KS Navigare nie pobiera od egzaminowanych opłat, ani za egzamin, ani za patent.

 

Komentowanie jest wyłączone