Egzaminy

Zgodnie z treścią Ustawy o sporcie z 2010 roku
oraz Ustawy o żegludze śródlądowej z 2000 roku
egzaminy na patent Żeglarza Jachtowego na terenie  KS Navigare przeprowadza  związek sportowy - PZŻ
lub podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminów na podstawie
rozporządzenia Ministra Sportu o uprawianiu turystyki wodnej 
i  rozporządzenia o podmiotach egzaminujących

System szkolenia PZŻ wraz z definicjami i opisem prawidłowych manewrów egzaminacyjnych  

Zakres wymagań egzaminacyjnych

  1. Zapisy i opłaty egzaminacyjne przeprowadzane są drogą elektroniczną za pośrednictwem strony PZŻ
  2. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent żeglarza jachtowego – wynosi 250 zł;
  3. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu  wynosi 50 zł.
  4. Opłaty określone w punktach 2 i 3 w przypadku uczniów i studentów, w wieku do 26 lat, wynoszą odpowiednio 125 zł i 25 zł .
  5. Po zdanym pozytywnie egzaminie opłata za patent wpłacana jest przez ubiegającego się o wydanie patentu, bezpośrednio na konto PZŻ  zgodnie z procedurą opisaną pod linkiem 
  6. Klub Żeglarski KS Navigare nie pobiera od egzaminowanych żadnych opłat, ani za egzamin, ani za patent.

Komentowanie jest wyłączone